Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

-  Các thông tin thu thập bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà azop.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để azskin.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng.

- Azop.vn cũng sẽ thu thập các thông tin nhận diện như địa chỉ cookies, địa chỉ ip, loại trình duyệt, ngày truy cập, v.v... để tăng khả năng đáp ứng dịch vụ của azskin.vn

- Các thành viên đã đăng ký tài khoản sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin hoạt động trên website azop.vn với tên đăng ký, mật khẩu và thư điện tử của mình. Ngoài ra nếu phát hiện hoạt động khả nghi trên tài khoản, thành viên cần chủ động báo với ban quản trị azop.vn để có cách giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Website azop.vn sử dụng thông tin thành viên đã cung cấp để:

- Cung cấp dịch vụ đến thành viên

- Gửi thông tin trao đổi giữa website azop.vn và thành viên.

- Ngăn ngừa các hoạt động bất bình thường của tài khoản.

- Giải quyết các vấn đề với thành viên trong một vài trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin các nhân của thành viên đã đăng ký ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại azop.vn

Thời gian lưu giữ thông tin:

- Dữ liệu thành viên sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trên máy chủ của azop.vn.

Cam kết bảo mật thông tin:

Azop cam kết thông tin khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Trừ trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan chức năng cần cung cấp để hỗ trợ.

- Không sử dụng, không chuyển giao, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin thành viên cho bên thứ 3 khi chưa được sự đồng ý của thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân. Azop sẽ thông tin cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm điều tra xử lý kịp thời.

- Bảo mật hoàn toàn thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

AZOP.VN

Số 76 Ngõ 259 Phố Vọng Hà Nội, Hà Nội

Điện thoại: 0962 630 108

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Facebook Instagram Youtube Top